MrKoll se

MrKoll.se är en svensk webbplats som erbjuder information om privatpersoner genom att samla och publicera data från offentliga register. Webbplatsen är utformad för att göra det enkelt för användare att söka och hitta information om personer i Sverige. Här är några viktiga punkter om MrKoll.se:

Visar bara offentlig information

MrKoll.se hämtar sin information från offentliga källor och register, vilket innebär att de data som visas på webbplatsen redan är offentligt tillgängliga enligt svensk lag. Den svenska offentlighetsprincipen tillåter tillgång till många typer av offentliga dokument och register.

Offentlighetsprincipen

Sverige har en stark tradition av offentlighetsprincipen, vilket innebär att offentliga handlingar och register är tillgängliga för allmänheten. Detta inkluderar uppgifter som namn, adress, telefonnummer, och ibland även personnummer. Offentlighetsprincipen syftar till att främja transparens och insyn i offentlig verksamhet.

Källor för information

Mrkoll.se hämtar information från flera offentliga och kommersiella källor, såsom:

 • Skatteverket (folkbokföring)
 • Bolagsverket (företagsinformation)
 • Lantmäteriet (fastighetsinformation)
 • Transportstyrelsen (fordonsinformation)

Typ av information som visas

På MrKoll.se kan du hitta olika typer av information om privatpersoner, såsom:

 • Namn och adress: Den mest grundläggande informationen som visar var personen bor.
 • Telefonnummer: Om tillgängligt, visas även telefonnummer.
 • Företagsinformation: Information om eventuella företag som personen är kopplad till, såsom styrelseuppdrag.
 • Fordonsinformation: Uppgifter om registrerade fordon.
 • Fastighetsinformation: Information om fastigheter som personen äger.

Användningsområden

MrKoll.se används för en rad olika ändamål:

 • Bakgrundskontroller: Kontrollera information om individer, exempelvis vid anställningar eller hyreskontrakt.
 • Återförening: Hitta gamla vänner eller släktingar.
 • Verifikation: Verifiera identiteter och kontaktuppgifter.

Integritetsfrågor

MrKoll.se har mött kritik för att göra personuppgifter så lättillgängliga. Även om informationen är offentlig, finns det farhågor om integritetsintrång och säkerhetsrisker, såsom identitetsstöld.

Borttagning av information

Individer har rätt att begära att deras personuppgifter tas bort från MrKoll.se. Detta kan vanligtvis göras genom att fylla i ett formulär på webbplatsen och verifiera sin identitet. Det är också möjligt att kontakta webbplatsens kundtjänst direkt för hjälp med detta.

Kan man plocka bort sina uppgifter från mrkoll.se?

Ja, det är möjligt att ta bort sina uppgifter från Mrkoll.se. Här är stegen du kan följa för att göra detta:

Så här tar du bort dina uppgifter från mrkoll.se

 1. Besök Mrkoll.se: Gå till mrkoll.se.
 2. Navigera till borttagningssidan: På hemsidan finns det oftast en länk till sidan för borttagning av uppgifter. Om denna länk inte är direkt synlig, kan du behöva navigera till deras integritets- eller kontaktsida för att hitta den relevanta informationen.
 3. Fyll i begäran om borttagning: Följ instruktionerna för att fylla i ett formulär där du anger vilka uppgifter som du vill ha borttagna. Detta kan inkludera ditt namn, adress och eventuella andra personuppgifter som du vill radera.
 4. Verifiera din identitet: För att säkerställa att ingen obehörig person begär borttagning av dina uppgifter, kan Mrkoll.se kräva att du verifierar din identitet. Detta kan göras genom att bifoga en kopia av en ID-handling eller genom andra verifieringsmetoder.
 5. Bekräfta borttagningen: Efter att du har skickat in din begäran och verifierat din identitet, kommer Mrkoll.se att behandla din förfrågan. Du bör få en bekräftelse när dina uppgifter har tagits bort.

Viktiga saker att tänka på

 • Tidsram: Processen för att ta bort dina uppgifter kan ta några dagar till veckor beroende på arbetsbelastningen hos Mrkoll.se.
 • Laglig rätt: Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära borttagning av dina personuppgifter från databaser och tjänster som Mrkoll.se. Om dina uppgifter inte tas bort trots din begäran, kan du kontakta Datainspektionen för att få ytterligare hjälp.
 • Kontaktinformation: Om du inte hittar borttagningsformuläret eller behöver hjälp med processen, kan du kontakta Mrkoll.se direkt via deras kontaktuppgifter på hemsidan.

Kontaktinformation för Mrkoll.se

 • E-post: info@mrkoll.se
 • Telefon: Nummer kan finnas på deras kontaktsida.

Att ta bort sina uppgifter från databaser som Mrkoll.se är en viktig del av att skydda din integritet online. Genom att följa ovanstående steg kan du säkerställa att dina personuppgifter inte är tillgängliga för allmänheten utan ditt samtycke.

Varför visar Mrkoll.se så mycket information om privatpersoner?

Mrkoll.se, liksom andra liknande webbplatser, samlar och visar information om privatpersoner från offentliga register. Här är några anledningar till varför så mycket information om privatpersoner är tillgänglig på sådana webbplatser:

Användningsområden

Webbplatser som Mrkoll.se erbjuder sina tjänster för en mängd olika ändamål:

 • Bakgrundskontroller: Användare kan kontrollera bakgrundsinformation om individer för att fatta informerade beslut, exempelvis vid anställningar eller hyreskontrakt.
 • Återförening: Hitta och återförenas med gamla vänner eller släktingar.
 • Verifikation: Verifiera identiteter och kontaktuppgifter i olika affärs- och personliga sammanhang.

Lagliga ramar

Webbplatser som Mrkoll.se måste följa lagar och regler kring dataskydd och integritet, såsom Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR ger individer rättigheter att få sina uppgifter korrigerade, raderade, eller begränsade i användning.

Kritiska synpunkter

Trots lagliga ramar och användningsområden finns det kritiska synpunkter på sådana tjänster:

 • Integritetsintrång: Många anser att det är ett intrång i den personliga integriteten att ha så mycket personlig information tillgänglig online.
 • Säkerhetsrisker: Offentlig tillgång till personuppgifter kan utnyttjas för identitetsstöld och andra bedrägerier.

Slutsats

Mrkoll.se visar mycket information om privatpersoner på grund av den svenska offentlighetsprincipen och tillgång till offentliga register. Trots detta är det viktigt att tjänster som dessa följer lagar och regler för att skydda individers integritet och säkerhet. Om du vill ta bort eller korrigera dina uppgifter på Mrkoll.se kan du utnyttja dina rättigheter enligt GDPR och kontakta dem direkt.

Många gillar tjänstens användbarhet för bakgrundskontroller och verifikationer, men den har också väckt debatt om integritet och säkerhet. Användare som vill ta bort sina uppgifter från webbplatsen har möjligheten att begära detta enligt lagstadgade rättigheter.

För mer information om hur du kan skydda din integritet och vilka åtgärder du kan vidta, besök Datainspektionens webbplats eller kontakta Mrkoll.se direkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *